Rechtzaak Europese Commissie

TERUG NAAR OVERZICHT

Op 18/9/2015 heeft de Griffie van het Gerecht van de Europese Unie meegedeeld dat het Gerecht de verdere behandeling van het beroep tegen de beslissing van de Europese Commissie wenst uit te stellen tot er een uitspraak is van het Hof van Justitie op de prejudiciële vragen gesteld door het Grondwettelijk Hof.


Het College van vereffenaars kan instemmen met deze opschorting aangezien de antwoorden op deze prejudiciële vragen eveneens van belang zijn in de hangende zaak voor het Gerecht.

TERUG NAAR OVERZICHT