Garantieregeling Arco

TERUG NAAR OVERZICHT

Zoals eerder reeds in de pers werd aangekondigd heeft de Europese Commissie besloten om de uitbreiding van de depositogarantieregeling nader te onderzoeken en met name na te gaan of de indirecte effecten van die regeling verenigbaar zijn met de regels inzake staatssteun.


In het kader van dit grondiger onderzoek zal Arco alle nuttige opmerkingen aan de Commissie overmaken, opdat zij de werking van het garantiestelsel voor erkende coöperaties in de financiële sector in het algemeen en Groep Arco in het bijzonder, zou kunnen beoordelen met volle kennis van alle relevante elementen.


Groep Arco benadrukt dat de Belgische regering met de verdere concretisering van de garantie in oktober 2011 een engagement nakwam dat reeds in 2008 was opgenomen en in 2009 werd herbevestigd, i.e. ruim vóór de huidige crisis van de overheidsschulden. De niet-nakoming van deze eerdere garantietoezegging zou uiteraard een systemisch effect hebben gehad op het vertrouwen in de door de overheid toegezegde garanties en op het Belgische financiële systeem in zijn geheel. Bovendien brengt Groep Arco in herinnering dat de garantie uitsluitend aan particuliere vennoten en niet aan Arco zelf ten goede komt en dat er sinds de aankondiging in 2008 geen bijkomende spaargelden werden aangetrokken zodat de garantie geenszins marktverstorend werkte.

TERUG NAAR OVERZICHT