Persbericht Algemene Vergadering
ARCOPAR 25 juni 2015

TERUG NAAR OVERZICHT

Tijdens de Algemene Vergadering van Arcopar cvba heeft het College van Vereffenaars onder leiding van Ludo Foqué  toelichting gegeven bij de jaarrekening en het verslag van de vereffenaars. In totaal woonden 270 vennoten de jaarlijkse Algemene Vergadering bij.


Als bijlage bij dit persbericht, vindt U de lijst met de afgeronde dossiers groter dan

5 miljoen Eur en nog te realiseren verkopen.


'De taken en verrichtingen van vereffenaars zijn wettelijk zeer strikt geregeld', zegt hoofdvereffenaar Ludo Foqué. 'Het College van Vereffenaars voert deze taken en verrichtingen nauwgezet uit. Daarbij mogen absoluut geen onregelmatigheden gebeuren, omdat dat in het nadeel van de coöperanten of schuldeisers kan zijn. Van de vereffenaars wordt verwacht dat zij jaarlijks verslag uitbrengen van hun vorderingen, wat we vandaag hebben gedaan op de jaarlijkse Algemene Vergadering.'

In een recent vonnis van 22 juni 2015 heeft de Rechtbank van Koophandel bevestigd dat de voortgangsrapportering voldoende specifiek en gestoffeerd is. De rechtbank gaat in hetzelfde vonnis ook niet in op de eis om de vereffenaars af te zetten en te vervangen.

Op de vergadering hebben de vereffenaars ook vooraf doorgestuurde vragen van coöperanten beantwoord. Tijdens hun toelichting stonden ze ook stil bij de belangrijkste nog te realiseren activa. 'De opdracht van de vereffenaars is om de lopende zaken van de vennootschap in vereffening waar te nemen en restwaarde van de vennootschap te maximaliseren door activa zo gunstig mogelijk te verkopen', zegt hoofdvereffenaar Ludo Foqué.


Enkele elementen uitgelicht.


  • De vereffening heeft sinds de start over de periode tot eind maart 2015 471 miljoen euro aan activa te gelde gemaakt en daarbij een toegevoegde waarde gerealiseerd van 104 miljoen euro.   De toegevoegde waarde over het afgelopen boekjaar bedraagt 41 miljoen euro, verdeeld over aandelen en obligaties. In het eerste kwartaal na het afsluiten van het boekjaar zijn intussen ook voor meer dan 21 miljoen euro activa te gelde gemaakt. Daarbij werd 4,6 miljoen toegevoegde waarde gerealiseerd.


  • Het courant resultaat van het boekjaar is positief voor 9,7 miljoen euro. Het gerapporteerde netto-resultaat is echter negatief voor 87 miljoen euro  omwille van de boete van Europa van 127,8 miljoen euro. De boete wordt betwist door de vereffenaars en door de Belgische staat. 'De uitkomst van het geschil met Europa over de boete zal determinerend zijn om te bepalen of er een liquidatieoverschot is en hoeveel het bedraagt', zegt hoofdvereffenaar Ludo Foqué. 'Op basis van de vooruitzichten en de huidige marktomstandigheden, zou zonder de boete van Europa een dividend voor de vennoten mogelijk zijn.'


  • Ook het geschil aangespannen door de vennoten aangesloten bij Deminor belet de uitkering van dividenden aan de gewone schuldeisers. De geldbeleggingen en liquide middelen bedragen momenteel meer dan 224 miljoen euro, maar kunnen niet worden aangewend gelet op beide geschillen (Europese boete en Deminor).


  • Ook voor de resterende te realiseren activa trachten de vereffenaars de realisatiewaarde te maximaliseren (en niet halsoverkop te verkopen). Het gaat nog om een beperkt aantal dossiers, waarrond de gesprekken momenteel lopen en waarvan de omvangrijkste als bijlage werden opgelijst. 'Over Artesia, het dossier met de grootste impact, zijn de gesprekken met Belfius in een ver gevorderd stadium', zegt hoofdvereffenaar Ludo Foqué.


'Het einde van de vereffening zal daarom naar waarschijnlijkheid eerder afhangen van de hangende juridische dossiers dan van de nog te realiseren activa.'


Bijlage

NOG TE VEREFFENEN ACTIVA op datum van   31 maart 2015
Benaming effect

Aantal

Aandelen


Auxipar

193.966

Dexia

1.620.738

Elia

51.289

Elia strips

158.946

GBL

3.000

GBL strips

3.000

ING

6.511

Hefboom

17.500

Livingstones

200

St Jozefskredietmaatschappij

405

Ondernemingscentrum Ronse

48Leningen en obligaties

Nominale waardeArtesia perpetuel

85.000.000

Belgisch OLO 320

67.664

Belgisch OLO 318

6.187.000

OLO Vlaamse Gemeenschap

3.000.000

Franse OLO

1.400.000

Candriam Sustainable Medium

83.697

Dexia CL de   France (2 emissies)

10.000.000

Ethias

5.650.000

KBC Ifima

1.000.000

Credal

80.000

Bank Degroof

5.000.000

IKB

700.000

Interfinance

1.115.000

Arcofin (VDK)

25.000.000Vastgoed
Mede-eigenaar gebouw Aeropolis II


Realisaties groter dan 5 miljoen euro

31/03/2013

31/03/2014

31/03/2015Aandelen ELIA

35,790 M€

82,2 M€

99,1 M€

DEXIA CREDIT LOCAL SENIOR + SUB.

-

5,8 M€

41,3 M€

ETHIAS Achterg. / Sub.

-

18,1 M€

36,2 M€

Citigroup Achterg. / Sub

-27,7 M€27,7 M€

DEXIA   Funding Lux. & Nederland

-18,5M€18,5M€

KBC Senior achterg../Sub. Senior

--13,8M€

Aandelen RETAIL ESTATES

13,179M€13,6M€13,6M€

DEXIA BIL Achterg. / Sub.

11,753M€11,8M€11,8M€

DENIZBANK Oblig

10,055M€10,3M€10,3M€

OLOS

--8,8M€

AUXIPAR / INTERFINANCE

2,990M€4,9M€6,3M€

Aandelen BELGACOM

-6,5M€6,5M€

HOME INVEST

0,978M€2,9M€5,7M€
TERUG NAAR OVERZICHT