Garantieregeling voor de particulier vennoten - stand van zaken op 1 maart 2012

TERUG NAAR OVERZICHT

Garantieregeling voor de particulier vennoten  - stand van zaken op 1 maart 2012

Hierbij wenst het college van vereffenaars u te informeren omtrent de stand van zaken aangaande de garantieregeling voor de particuliere vennoten van de erkende coöperatieve ARCO-vennootschappen.

De Koninklijke besluiten van 10 oktober 2011 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 oktober 2011) en van 7 november 2011 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 november 2011) voorzien in een garantie tot bescherming van het kapitaal van Arcopar CVBA, Arcoplus CVBA en Arcofin CVBA, aangehouden door particuliere vennoten.

De Europese Commissie heeft reeds in december 2011 een aantal vragen gesteld over deze garantieregeling.  Met deze vragen wil de Europese Commissie ondermeer nagaan of er hier geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun die leidt tot concurrentievervalsing op de markt.

Dergelijke vragen vanwege de Europese commissie zijn op zich niet ongebruikelijk. De procedure voorziet dat de federale regering antwoorden formuleert op de gestelde vragen. Dit is inmiddels gebeurd, het college van vereffenaars heeft waar mogelijk de raadslui van de federale regering hierin bijgestaan.  De Europese Commissie onderzoekt nu verder het dossier. In afwachting van een definitieve uitspraak vraagt de Europese Commissie aan de Belgische staat om geen waarborgen uit te keren.


De ARCO-vennootschappen worden momenteel vereffend, wat naar verwachting enkele jaren zal duren. Het kapitaal van deze vennootschappen is voor de hele duur van de vereffening gesloten. Pas op het einde van de vereffeningsperiode zal kunnen bepaald worden in hoeverre de staatswaarborg dient te worden aangesproken. De vraag van Europa om in afwachting van de uitkomst van het onderzoek geen uitkeringen te verrichten, heeft dus geen directe gevolgen voor de coöperanten, omdat de eerste jaren de staatswaarborg niet zal worden aangesproken.

Naast de vragen vanwege de Europese Commissie, dienden ook een aantal partijen een verzoek tot annulatie van de voormelde Koninklijke besluiten in bij de Raad van State.  Teneinde de belangen van de vennoten te vrijwaren, diende het college van vereffenaars verzoekschriften in tot tussenkomst in deze procedures bij de Raad van State.  Deze tussenkomst wordt gedaan om de instandhouding van de garantie te verdedigen, naast  de raadslui van de federale regering welke dit eveneens zullen bepleiten.  De uitkomst van deze procedures kan geruime tijd in beslag nemen.

Het college van vereffenaars zal niet nalaten de vennoten via de website van Groep ARCO op de hoogte te houden van de verdere evoluties aangaande de garantieregeling.  Het college nodigt alle vennoten dan ook uit regelmatig deze website te consulteren.

TERUG NAAR OVERZICHT