Beslissing Europese Commissie 3 juli 2014

TERUG NAAR OVERZICHT

De Europese Commissie heeft beslist dat de staatsgarantie voor Arco strijdig is met de EU regels voor staatssteun. Deze beslissing vernietigt echter NIET automatisch de staatswaarborg.


We verwijzen tevens naar de vroegere uitspraken van de rechtbanken in België en van diverse regeringsbronnen. De beschikking zal nu verder worden geanalyseerd door de Arco vennootschappen in vereffening. In elk geval staat vast dat op deze beschikking nog kan worden gereageerd door de Belgische Staat. De Arco vennootschappen blijven overtuigd van de argumenten die reeds eerder in de procedures voor het Grondwettelijk Hof werden ontwikkeld.


Het persbericht van de Minister van Financiën kan u via bijgaande link opvragen http://www.koengeens.be/news/2014/07/03/waarborgregeling-arco

TERUG NAAR OVERZICHT